Reklamační řád

Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

Pokud se netrefíte a budete chtít nepoužité zboží vrátit, zašlete nám jej zpět a my vám vrátíme jeho plnou cenu. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

na e-mailovou adresu provozovatele reklamace info@blackpointparfemy.cz,

poštou na adresu provozovatele, telefonicky na tel. č.: +720 945 399